osvědčení České advokátní komory č. 00476
let poskytování právních služeb      1990 -Nový občanský zákoník

Dne 1.1.2014 nastala největší změna právní úpravy za posledních 50 let, hovoří se o právní revoluci. (Nový) občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., má celkem 3081 paragrafů a zrušil a nahradil nejen stávající občanský zákoník z roku 1964, ale také celou řadu právních předpisů, dosud upravující určité právní vztahy (např. obchodní zákoník, zákon o rodině, zákon o sdružování občanů, zákon o vlastnictví bytů, zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor). Rovněž byla přijata cela řada tzv. „doprovodných zákonů“.
Více informací... »


Pro zájemce o aktuální informace o nové právní úpravě doporučuji jediné oficiální autorizované www stránky, které obsahují znění občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, jejich důvodové zprávy a doprovodnou legislativu:Česká televize
seriál reportáží a rozhovorů, který představuje nejdůležitější novinky

Český rozhlas
aktuální rozhovory a komentáře právních expertů