osvědčení České advokátní komory č. 00476
let poskytování právních služeb      1990 -Povodeň 2002 - Dům u Zlatého slunce

Vstup do Karlína v srpnu 2002 Vstup do Karlína
Křižíkova 34 Křižíkova 34 Křižíkova 34 Křižíkova 34
Dům U Zlatého
slunce - exteriér
Dům U Zlatého slunce Dům U Zlatého slunce Dům U Zlatého slunce
Dům U Zlatého slunce - vstupní hala
(stopy po 4-metrové vodě)
Dům U Zlatého slunce Dům U Zlatého slunce